FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych zajęć nauki pływania

Z naszego doświadczenia wynika, że dla większości dzieci lepszym rozwiązaniem są zajęcia w naszych małych grupkach, ponieważ:

 • dzieci chętniej uczestniczą w zajęciach w grupie rówieśniczej niż indywidualnie
 • dzieci łatwiej przełamują swoje słabości gdy widzą, że inne dziecko poradziło sobie z danym zadaniem
 • dzieci stają się bardziej pewne siebie gdy mogą pochwalić się wykonaniem ćwiczenia przed rówieśnikami lub gdy zostaną pochwalone na forum grupy
 • na zajęciach grupowych łatwiej motywować dzieci do większego wysiłku (np. do szybszej pracy nogami)

Zajęcia indywidualne polecamy dzieciom, które boją się wody. Jeśli rodzic podejrzewa, że dziecko może potrzebować trochę czasu na oswojenie się z basenem (może nie chcieć podejść do wody przez dłuższą chwilę), może wstydzić się osoby prowadzącej – w takim wypadku lepiej na początku zapisać się na zajęcia indywidualne i z czasem przenieść się do grupki na odpowiednim poziomie.

Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy na 1 zajęcia próbne. Jeśli nie jesteście pewni jak Wasze dziecko zareaguje na basen, trenera, itp – jest to świetne rozwiązanie. 

Jeśli po zajęciach próbnych zdecydujecie się na kontynuację nauki – zajęcia próbne wliczają się w koszt semestru. Jeśli z jakiegoś względu nie będziecie chcieli kontynuować zajęć – zajęcia próbne nie będą płatne.

WAŻNE: na zajęcia próbne nie prowadzimy rezerwacji miejsc! Umawiamy się na nie telefonicznie z dnia na dzień w miarę wolnych miejsc w grupce na odpowiednim poziomie.

Chcesz umówić się na zajęcia próbne? Zadzwoń pod nr 600 369 951.

Program naszych zajęć pozwala nam skutecznie uczyć dzieci, które uczestniczą w zajęciach minimum 1 raz w tygodniu przez 30 minut. Nie ukrywamy jednak, że im więcej kilometrów przepłynie się w basenie, tym szybciej osiągniemy założony cel. 

Osobom, które chcą uczyć się najbardziej efektywnie – polecamy uczestnictwo w zajęciach kilka razy w tygodniu (nawet dla najmłodszych dzieci, które bardzo lubią wodę) o wiele bardziej niż wydłużanie pojedynczej lekcji. Zajęcia 45 lub 60 minutowe proponujemy dzieciom średnio- lub zaawansowanym. Ćwiczenia w takich grupach są o wiele bardziej złożone i dobre ich opanowanie wymaga nieco dłuższych zajęć. 

W naszych grupowych zajęciach uczestniczy jednocześnie od 3 do 6 osób na jednego instruktora. Mniejsze grupki przeznaczone są dla dzieci najmłodszych i dla dzieci początkujących. Mała liczba osób pozwala instruktorowi przebywać w najbliższej odległości od swoich kursantów, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem umiejętności kursantów – liczba osób w grupce także się zwiększa. Pozwala to zwiększyć nam wachlarz ćwiczeń na zajęciach i wpływa pozytywnie na rozwój psychospołeczny naszych kursantów (nowe znajomości), ale nawet 6 osób to cały czas kameralna grupa, w której zachowujemy indywidualne podejście do poszczególnych kursantów.

W celu jak najlepszego dopasowania dzieci w grupach klasyczny podział na grupy początkujące, średniozaawansowane i zaawansowane podzieliliśmy na 8 poziomów:

 1. grupy początkujące:
  • poziom 0 -1 – brak jakichkolwiek umiejętności lub umiejętności b.słabe
  • poziom 2 – umiejętność pływania z makaronem na brzuchu i na plecach, umiejętność zanurzania twarzy
  • poziom 3 – umiejętność pływania z samą deską na brzuchu i na plecach, brak lęku przed wodą
 2. grupy średniozaawansowane:
  • poziom 4 – umiejętność pływania strzałką i pływania na plecach bez pomocy deski
  • poziom 5 – umiejętność pływania 1 stylem pływackim
 3. grupy zaawansowane:
  • poziom 6 – umiejętność pływania 2 stylami pływackimi
  • poziom 7 – umiejętność pływania 3 stylami pływackimi
  • poziom 8 – umiejętność pływania wszystkimi stylami – trening pływacki

Aby ułatwić zapisy do grup na przełomie sierpnia i września grupki oznaczamy tylko jako początkujące, średnio- i zaawansowane. W oparciu o wywiad i nasze informacje dotyczące poszczególnych kursantów łączymy grupy tak, aby były dopasowane jak najlepiej pod względem wieku i umiejętności.

Dlatego wszystkich nowych kursantów zapraszamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego lub telefonicznego aby najlepiej określić poziom umiejętności i wspólnie wybrać najlepszą grupę zajęciową.

Jako jedni z niewielu szkół pływackich na rynku dajemy możliwość odrobienia zajęć, w których z różnych powodów nie możecie wziąć udziału. Aby móc odrobić zajęcia należy:

 • zgłosić swoją nieobecność do 12h przed planowanym terminem zajęć przez swój profil w aplikacji ActiveNow lub w wyjątkowej sytuacji – wysyłając SMS pod nr 600 369 951 z odpowiednią informacją. 12h czas na zgłoszenie nieobecności jest niezbędny, abyśmy mogli Wasze miejsce udostępnić innym osobom, które chcą odrobić swoją nieobecność
 •  mieć uregulowaną płatność za zajęcia

Aby odrobić zajęcia najłatwiej jest skorzystać z naszej aplikacji ActiveNow. W aplikacji udostępnione są wszystkie wolne miejsca do odrabiania. Aplikacja dopasowuje odpowiedni poziom grupy na odrabianie do kursanta. W wyjątkowej sytuacji termin na odrabianie można też ustalić telefonicznie pod nr telefonu 600 369 951. Pozostałe ważne informacje:

 • umówiony termin odrabiania jest ostateczny. Nie można odrabiać nieobecności na zajęciach, na których mieliście odrobić inną nieobecność.
 • 1 osoba pływająca 1 raz w tygodniu może odrobić maksymalnie 5 zajęć w danym semestrze. 1 osoba pływająca 2 razy w tygodniu może odrobić 10 zajęć, itd.
 • odrabianie dotyczy ilości zajęć, a nie minut ile te zajęcia trwają, tzn. że osoba pływająca standardowo w grupie 45 minutowej może się zapisać na odrabianie do grupy 30 minutowej. Różnica w długości trwania zajęć nie jest do odrobienia. Zapisując się na odrabianie zajęć w aplikacji ActiveNow można sprawdzić długość trwania zajęć poszczególnych grup.
 • zajęcia można odrobić w każdej grupie, niezależnie od pływalni. Warunkiem jest odpowiedni poziom grupy i odpowiednia liczba wolnych miejsc.
 • odrobienie zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie w tym samym semestrze. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania na kolejny semestr, ponieważ przez cały semestr, tydzień w tydzień udostępniamy wiele miejsc, na których można zajęcia odrobić.
 • nie zalecamy zostawiania odrabiania zajęć na koniec semestru. Najlepiej odrabiać zajęcia na bieżąco. Jeśli zgłosisz nieobecność odpowiednio wcześniej (np. masz zaplanowany wyjazd) możesz ją odrobić tuż po zgłoszeniu.

Chcemy dostarczać naszym kursantom najlepiej zorganizowane zajęcia pływania, dlatego przestrzeganie tych kilku zasad jest bardzo ważne, aby każdy nasz kursant miał równe szanse i był traktowany sprawiedliwie.

 

Kalendarz naszych zajęć jest ściśle związany z kalendarzem roku szkolnego, dlatego uczestnictwo w zajęciach grupowych i w regularnych zajęciach indywidualnych deklaruje się na cały rok szkolny.  Na przełomie sierpnia i września przeprowadzamy największy nabór na zajęcia. Tworzymy wtedy grupki na różnych poziomach i bardzo skrupulatnie dopasowujemy do nich naszych kursantów, aby nauka była przez cały rok jak najbardziej efektywna. Rezygnacja z zajęć w trakcie semestru może spowodować konieczność rozwiązania danej grupy, gdyż dobranie kursanta na odpowiednim poziomie może nie być możliwe w trakcie trwania semestru.

Z uwagi na różne sytuacje losowe umożliwiamy rezygnację z końcem danego miesiąca z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia (np. rezygnacja zgłoszona w połowie marca obowiązuje od końca miesiąca + 1 miesiąc wypowiedzenia, czyli okres wypowiedzenia będzie trwał do końca kwietnia danego roku).

Opłata za okres wypowiedzenia jest pobierana normalnie. Umożliwia nam to utrzymanie grupy i daje czas na znalezienie nowego kursanta w miejsce osoby rezygnującej.

Od końca sierpnia umożliwiamy rezerwację miejsc na zajęciach grupowych w najdogodniejszych dla Was terminach. Rezerwacji można dokonać samemu poprzez aplikację ActiveNow lub kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie. Niestety doświadczeni poprzednimi latami zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia opłaty za rezerwację miejsca w grupie, której wysokość jest podana w naszym cenniku zajęć. Najważniejsze informacje dotyczące rezerwacji miejsca w grupie:

 • opłata rezerwacyjna jest pobierana za każde zarezerwowane miejsce w grupie i wlicza się w całkowitą opłatę za zajęcia w danym roku szkolnym
 • w przypadku zmiany terminu zajęć – nienaliczana jest druga opłata rezerwacyjna
 • w przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć – opłata rezerwacyjna nie zostaje zwrócona
 • nie można rezerwować terminu na zajęcia próbne (patrz pkt 2.)
 • w przypadku wyboru płatności miesięcznych – opłata rezerwacyjna jest rozliczana w ostatnim miesiącu danego roku szkolnego, tj. w czerwcu
 • w przypadku płatności semestralnych – przed pierwszymi zajęciami dopłaca się różnicę pomiędzy całkowitym kosztem semestru, a opłatą rezerwacyjną
 • aby rezerwacja miejsca była ostateczna należy uiścić opłatę rezerwacyjną w ciągu 3 dni od wpisania na listę uczestników danej grupy (liczy się data zaksięgowania na naszym koncie). W przeciwnym razie rezerwacja miejsca przepada.

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych kursantów wprowadziliśmy 2 rodzaje płatności za nasze zajęcia:

 • płatności semestralne
 • płatności miesięczne
 1. Płatność semestralna  jest podstawową i najwygodniejszą formą rozliczenia za nasze zajęcia od początku istnienia naszej szkoły. Ostateczna kwota za semestr zajęć jest uzależniona od długości trwania pojedynczej lekcji oraz od dnia, w którym zajęcia się odbywają. W przypadku zapisu na zajęcia w trakcie trwania semestru – jest ona wyliczona od pierwszych zajęć danej osoby (rezerwacji miejsca). W opłatę za dany semestr wliczona jest także opłata rezerwacyjna, którą kursant wniósł podczas rezerwacji miejsca. Opłata za semestr jest wyliczana automatycznie zgodnie z obowiązującym cennikiem i znajduje się w panelu klienta w aplikacji ActiveNow każdego kursanta. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania semestru – nadpłata pozostała po odliczeniu okresu wypowiedzenia zostaje zwrócona w formie VOUCHERA ważnego rok od końca okresu wypowiedzenia. Voucher może być wykorzystany na dowolne nasze zajęcia lub obozy sportowe przez dowolną osobę.

   

 2. Płatność miesięczna jest formą płatności za zajęcia w stałych, równych ratach wyliczonych na podstawie łącznej ilości zajęć w danym semestrze. Opłatę wnosi się z góry za miesiąc najpóźniej na koniec miesiąca poprzedzającego dany okres rozliczeniowy. Wybierając płatność miesięczną wymagane jest podpisanie umowy na uczestnictwo w zajęciach w danym roku szkolnym. Wybierając płatność miesięczną wymagana jest opłata rezerwacyjna, która rozliczana jest na poczet ostatniego miesiąca zajęć w danym roku szkolnym. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania semestru – obowiązuje okres wypowiedzenia (pkt 7.), a opłata rezerwacyjna nie zostaje zwrócona.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 ZDRO-ACTIVE

Zdro-Active Dariusz Walicki, tel. 600 369 951, kontakt@zdro-active.pl NIP 8442086066
ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa | ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa | ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa| woj. mazowieckie