W 2018 roku poszerzyliśmy swoją działalność o organizację letnich i zimowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży: