DANE FIRMY:

ZDRO-ACTIVE Dariusz Walicki
Ul. M. Kasprzaka 29b/25, 01-234 Warszawa

NIP: 844-208-60-66, Regon: 367696069


DANE KONTAKTOWE:

Darek: 600 369 951

kontakt@zdro-active.pl


OPŁATY:

Za zajęcia opłaty przyjmujemy wyłącznie przelewem na konto:

ZDRO-ACTIVE Dariusz Walicki
Ul. M. Kasprzaka 29b/25, 01-234 Warszawa
90 1950 0001 2006 0033 4810 0001

W tytule przelewu proszę podać:

Imię i nazwisko kursanta, wiek, dzień i godzinę zajęć oraz nr raty – w przypadku płatności ratalnej.
(np. Janek Kowalski, 8 lat, wtorek 18.30-19.00, rata 2/3)

Przy płatnościach za zajęcia indywidualne bardzo proszę o wpisywanie daty zajęć za które dokonują Państwo opłaty.